Finalitat:
DADES DE L'ANUNCIANT
Nom i cognoms*
Tlf. Móbil*
E-mail*
IDENTIFICACIÓ DEL DENUNCIAT (si es coneix)
Nom i cognoms
Tlf. Mobil
Email
DNI
Descripció dels fets que denuncia*
Si ho desitja adjunte un fitxer amb la documentació del fets (Formats vàlids .doc .docx .pdf - Grandària max. 3MB
 
 
 
Accepte l'avís legal i la política de privacitatt.
Responsable del tractament: JUAN FORNÉS FORNÉS FORNÉS, S.A.
Finalitat: Gestionar l'enviament i rebut d'informació del Canal de Denúncies.
Drets: Pot exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació
del tractament, Supressió o, si és el cas. Oposició, conforme s'indica en la Política de Privacitat.